Print Friendly, PDF & Email

[slideshow_deploy id=’145’]

Ενημέρωση προς Δημάρχους

Το παρόν συνοπτικό σημείωμα, έχει σκοπό να σας ενημερώσει για την καταλληλότητα και την μοναδικότητα της μεθόδου Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού που διαθέτουμε και μετατροπής του σε εξαιρετικής σταθερής ποιότητας πόσιμο, με δυνατότητα ακόμη και εμφιάλωσής του.

Έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα της συγκεκριμένης μεθόδου για την Ελλάδα, αλλά και την δυνατότητα εγκατάστασης των αντίστοιχων μονάδων, την λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, αλλά και την χρηματοδότησή τους. Η μέθοδός μας θα μπορούσε να αποτελέσει την καλύτερη και πλέον βιώσιμη λύση για το πρόβλημα της λειψυδρίας στα Ελληνικά Νησιά αλλά και σε άλλες παράκτιες περιοχές με ανάλογο πρόβλημα, εξασφαλίζοντάς τους εξαιρετικές προοπτικές για Αειφόρο Ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού αναπτύσσεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς, που φαίνεται ότι στο µέλλον θα αποτελέσει µια από τις κύριες πηγές υδροδότησης. Σήµερα εκτιµάται ότι σε όλο τον κόσµο λειτουργούν πολυάριθµες µονάδες αφαλάτωσης, που παράγουν πάνω από 50 εκατ.m3 /ηµ. πόσιµου νερού.

Στην Ελλάδα οι εναλλακτικές λύσεις που επελέγησαν, όπως π.χ. η κατασκευή λιµνοδεξαµενών, αλλά και οι λιγοστές μονάδες αφαλάτωσης, βασισμένες στην αρχή λειτουργίας της Αντίστροφης Ωσμωσης (RO), που εγκαταστάθηκαν σε μερικά νησιά δεν είναι αφενός επαρκείς για την επίλυση του προβλήματος, αλλά και το κόστος λειτουργίας τους αφετέρου, είναι μεγάλο (λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης, ενέργειας,φίλτρων), δεν αποδείχθηκαν οικονομικά βιώσιμες,με εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του παραγομένου νερού (σκληρό, με υψηλά κροκιδωτικά, μη πόσιμο), ενώ ερωτηματικό παραμένει αν τα υπολλείμματα της άλμης που διοχετεύονται πάλι στην θάλασσα είναι τελείως ακίνδυνα για το ευρύτερο περιβάλλον, λόγω της χρήσης χημικών.. Επίσης η µεταφορά του νερού µε δεξαµενόπλοια στα ελληνικά νησιά, που είναι τις τελευταίες δεκαετίες ο δηµοφιλέστερος τρόπος παροχής νερού, δεν αποτελεί την λύση, αλλά γεγονός όµως που επιφέρει µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση στο κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση (επιδοτήσεις), διότι το κόστος νερού ανά κυβικό µέτρο στα ελληνικά νησιά είναι από 8 έως 12,5 €, ενώ η ποιότητά του (συνθήκες αποθήκευσης στά μέσα μεταφοράς του) δεν είναι πάντοτε η κατάλληλη για πόσιµο. Επίσης, συχνά είναι δύσκολη έως ανέφικτη η μεταφορά του λόγω αυξηµένης ζήτησης είτε λόγω αδυναµίας προσέγγισης των δεξαµενόπλοιων στα λιµάνια των νησιών, η και λόγω καιρικών συνθηκών. Παρόλα ταύτα, θεωρείται µέχρι τις µέρες µας η µοναδική λύση στο πρόβληµα της λειψυδρίας των νησιών.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σήµερα στον τουρισµό, στην γεωργία και στην κτηνοτροφία, καλούνται να καλύψουν µε ίδιους πόρους το κόστος για την εξασφάλιση καθαρού νερού. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού µέσω αφαλάτωσης θαλασσινού, αναµένεται να µειώσει αρκετά το κόστος αυτό, βελτιώνοντας τις συνθήκες επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Επίσης, η εξασφάλιση πόσιµου νερού θα αναβαθµίσει το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών στην τουριστική βιοµηχανία, οφελώντας αντίστοιχα την τοπική αλλά και τη εθνική οικονοµία,της οποίας αποτελεί ναυαρχίδα.

Σε όλα τα παραπάνω προβλήματα, εμείς απαντάμε με μια πρωτοποριακή, κατοχυρωμένη μέθοδο αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, με εξάτμισή του και επανυγροποίηση με επανασυμπίεση των ατμών,με πλήρη και άμεση ενεργειακή αυτονομία μέσω Α.Π.Ε., κατάλληλη για μέσες επενδύσεις με μεγάλη διασπορά και τοπικές ιδιαιτερότητες πού έχουν τά ελληνικά νησιά και γενικώτερα η ελληνική επικράτεια.

Γενικότερα τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αφαλάτωσης που λειτουργεί με την μέθοδο εξάτμισης με επανασυμπίεση ατμών (MVC-VT). είναι:

 • το χαμηλό κόστος παραγωγής νερού ανά m3,
 • οι ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης,
 • η μη χρήση χημικών,
 • η υψηλή ποιότητα νερού (<20 ppm TDS) και
 • η αξιοποίηση του 100% της παραγόμενης αιολικής ενέργειας είτε της ηλιακής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από την προδιαστασιολογημένη εγκατάσταση Α.Π.Ε. απορροφάται στο σύνολό της από την μονάδα αφαλάτωσης, ώστε το σύστημα να λειτουργεί σε πλήρη απόδοση, ενώ αν απαιτηθεί δύναται να τροφοδοτηθεί και από την ΔΕΗ. Η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, παραγωγικής δυνατότητας 150.000 m3/ετησίως ανά εγκατεστημένο module, προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες με την προσθήκη επιπλέον modules.

Άλλα οφέλη γενικά:

– Ενεργειακά: α) Δεν επιβαρύνεται καθόλου το ούτως ή άλλως προβληματικό μη διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυοβ ) 100% εκμετάλλευση του αιολικού και ηλιακού δυναμικούγ) Ενεργειακά αυτόνομη λειτουργία (μη διασυνδεδεμένη Μονάδα)
– Οικονομικά: α) Η πλέον συμφέρουσα οικονομικά επένδυση (πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής)β) Η απόσβεση του επενδυτικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται σε χρόνους οι οποίοι υπολείπονται κατά πολύ της διάρκειας ζωής του έργουγ) Ελάχιστη συντήρηση. Η παρακολούθηση και η ρύθμιση παραμέτρων γίνεται με τηλεχειρισμόδ) Μεγάλη διάρκεια ζωής άνω των 20 ετώνε) Δεν απαιτείται Άδεια Παραγωγής
– Περιβαλλοντικά: α) Καμία χρήση χημικών ουσιώνβ) Δεν υπάρχουν απόβλητα. Το εμπλουτισμένο με άλμη θαλασσινό νερό είναι πολύ μικρής ποσότητας και επειδή απέχει κατά πολύ από το σημείο κορεσμού (>7%) σε άλμη δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το υδάτινο περιβάλλον. Η Τεχνολογία είναι φιλική στο περιβάλλον, χωρίς εκπομπές αερίων ρύπων ή άλλα απόβληταγ) Οι περιοχές των εγκαταστάσεων και δεν υπάγονται σε καθεστώς προστασίας περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς επιπέδου και δεν προτείνονται προς ένταξη.

Η μονάδα αφαλάτωσης παράγει την καλύτερη ποιότητα νερού αφού προσομοιώνει στην ουσία την φυσική διαδικασία χωρίς την παρεμβολή φίλτρων, χημικών κλπ.. Το θαλασσινό νερό εξατμίζεται, επανασυμπυκνώνεται και εμπλουτίζεται με τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, για το πόσιμο νερό.

Η ποιότητά του παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του.

Η Ποιότητα του παραγόμενου νερού από την διεθνή βιβλιογραφία εκφράζεται σε ppm TDS (ολικά διαλυμένα άλατα). Οι μονάδες Αντιστρόφου ώσμωσης (RO) παράγουν ποιότητα νερού 500 ppm TDS, ενώ η ποιότητα από τις μονάδες που λειτουργούν με εξάτμιση και επανασυμπίεση ατμών (MVC ) κυμαίνεται σε σαφώς καλύτερα επίπεδα περίπου 10 ppm TDS.

Οι περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης καλύπτουν οριακά τις προδιαγραφές του παλαιού νόμου (ΦΕΚ 53/Β/20-2-1986). Οι μονάδες αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης (RO) θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οδηγίας μόνο εάν οι μεμβράνες (οσμωτικά φίλτρα) αντικαθίστανται σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα. Το γεγονός αυτό, θα έχει άμεση συνέπεια την σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, που αποτελεί την αρμόδια Αρχή για την διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και οι καινοτομίες της οδηγίας 98/83 ΕΚ και συγκεκριμένα η νέα οδηγία, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ Υ2/2600/01 που ισχύει από 25.12.03. Ειδικότερα αναφέρεται ότι η νέα οδηγία αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσα σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που στηρίζεται στις αρχές της επικουρικότητας και της προληπτικής δράσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εισάγονται 13 νέες παράμετροι, τροποποιούνται επί το αυστηρότερο οι τιμές 7 παραμέτρων και αυξάνεται το σύνολο των παραμέτρων που παρακολουθούνται σε τακτική βάση, ενώ με μικρότερη συχνότητα θα ελέγχονται και οι 48 παράμετροι συνολικά.

Το παραγόμενο νερό από την μονάδα MVC διασφαλίζει σταθερή ποιότητα επιτραπέζιου εμφιαλωμένου νερού, αφού πρόκειται για αποσταγμένο νερό ελεγχόμενα εμπλουτισμένο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, κατάλληλου για πόση νερού.

Συνοπτική περιγραφή της Μονάδας Αφαλάτωσης

Μέθοδος Λειτουργίας: Με ένταση του ανέμου (>2,5m/s) κατάλληλα διαμορφωμένη Α/Γ ισχύος μεγαλύτερης των 300 KW η Φ/Β σταθμός αναλόγου ισχύος τροφοδοτεί άμεσα με ηλεκτρική ενέργεια την μονάδα αφαλάτωσης.

Το θαλασσινό νερό φιλτράρεται καθώς διεισδύει σε γεώτρηση ή σε ένα φρεάτιο από τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 1,4 – 2,5 μ. όπου με ειδική διαβάθμιση πετρωμάτων γίνεται μια πρώτη επεξεργασία κατά του biofouling (της δημιουργίας φυτοπλαγκτού κλπ.). Εναλλακτικά είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ειδικό κολοκτέρ διάτρητης σωλήνας σε απόσταση 50 έως 100 μ. από την ακτή. Ακολούθως αντλείται το θαλασσινό νερό μέσω καταθληπτικού αγωγού (Φ 110) σε μια δεξαμενή 4000 l στην μονάδα αφαλάτωσης (1) και οδηγείται σε δύο παράλληλα συνδεδεμένους εναλλάκτες θερμότητας (2). Εκεί θερμαίνεται εκμεταλλευόμενο το σύστημα ανακύκλωσης κατά το στάδιο παραγωγής πόσιμου νερού / μίγματος άλμης, δηλαδή η θερμότητα μεταφέρεται από τον εξερχόμενο απόσταγμα και άλμη στο εισερχόμενο θαλασσινό νερό. Τα διαλυμένα στο θαλασσινό νερό αέρια απομακρύνονται από την αντλία κενού και διαφεύγουν έξω από την μονάδα.

Στον εξαερωτή (3) μειώνεται η πίεση του θαλασσινού νερού στο επίπεδο της πίεσης εξάτμισης του προθερμασμένου νερού, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται τα αέρια που βρίσκονται διαλυμένα μέσα σε αυτό, με τη βοήθεια μιας αντλίας κενού.

Μετά από αυτό, το θαλασσινό νερό απαλλαγμένο από τα αέρια, μεταφέρεται στη σύνθετη μονάδα εξαερωτή-συμπυκνωτή (4), η οποία αποτελείται από μια δέσμη 1000 περίπου αγωγών εξάτμισης. Μια αντλία ψεκασμού, σε συνδυασμό με μια ειδικά διαμορφωμένη διάταξη ακροφυσίων, εξασφαλίζουν ροή ομοιόμορφου λεπτού στρώματος θαλασσινού νερού στην εσωτερική επιφάνεια των αγωγών εξάτμισης. Το θαλασσινό νερό εξατμίζεται στην εσωτερική επιφάνεια των αγωγών, ενώ οι ατμοί, αφού συμπιεστούν (5), οδηγούνται στην εξωτερική πλέον επιφάνεια των αγωγών εξάτμισης, όπου και συμπυκνώνονται. Η θερμότητα της συμπύκνωσης του ατμού μεταφέρεται μέσα από το τόιχωμα των σωλήνων και χρησιμοποιείται για να εξατμίσει μια αντίστοιχη ποσότητα προθερμασμένου θαλασσινού νερού.

Η απελευθέρωση της θερμότητας κατά τη συμπύκνωση χρησιμοποιείται στους εναλλάκτες με στόχο την αύξηση της θερμοκρασίας για την εξάτμιση του θαλασσινού νερού.

Το πόσιμο πλέον νερό συγκεντρώνεται σε μια ενδιάμεση δεξαμενή αποθήκευσης από όπου και μπορεί να οδηγηθεί στη κατανάλωση. Ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης το απόσταγμα μπορεί να αποστειρώνεται με υπεριώδη ακτινοβολία η να απολυμαίνεται με χλωρίωση. Ο εμπλουτισμός του αποστάγματος με τα απαραίτητα μέταλλα μπορεί να επιτευχθεί με προσθήκη των ανάλογων μετάλλων ή απλώς με ανάμιξή του με 1,4% αποστειρωμένο θαλασσινό νερό.

Από τη στιγμή που η θερμότητα της συμπύκνωσης ανακτάται πλήρως, η διαδικασία της αφαλάτωσης με μηχανική συμπύκνωση ατμού είναι μια διαδικασία με πολύ σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών εξάτμισης (λιγότερο των 80° C) μια αύξηση της πίεσης ατμού μικρότερη των 100mbar είναι αρκετή να πετύχει μια διαφορά θερμοκρασίας 3 – 5 Κ για τη συνολική μεταφορά θερμότητας. Αυτό δείχνει μια αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας μέσω των χωρισμάτων των σωλήνων. Με τη χρήση της διαδικασίας MVC χρησιμοποιείται μόνο το 2-3% της ενέργειας το οποίο θα απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες για την άμεση εξάτμιση 1μ3 θαλασσινού νερού. Όσο περισσότερο νερό εξατμίζεται, τόσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση του θαλασσινού νερού που απομένει. Υπό κανονικές συνθήκες η συγκέντρωση του αλατιού δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερη από 7%. Για το λόγο αυτό η συμπυκνωμένη άλμη οδηγείται συνεχώς πίσω στη θάλασσα.

Το σύστημα λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από Α/Γ ή φωτοβολταικά, όπως και από τον συνδυασμό των δύο πηγών ΑΠΕ καθώς και σε συνδυασμό με την παραγόμενη ενέργεια προερχόμενη από H/z ή το ηλεκτρικό δίκτυο.Η παραγωγή αποστάγματος εξαρτάται από την ταχύτητα του συμπιεστή και τη θερμοκρασία εξάτμισης ανάλογα με την απαιτούμενη από τον συμπιεστή ισχύ. Η τιμή αυτή ρυθμίζεται αυτόματα από το πίνακα ελέγχου.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πόσιμου νερού ακολουθεί ο εμπλουτισμός του αποστάγματος με τα απαραίτητα μέταλλα, ιχνοστοιχεία κ.λ.π. ή πολύ απλά την ανάμιξη με αποστειρωμένο υφάλμυρο ή θαλασσινό νερό.

Η καινοτομία της τεχνολογίας αυτής είναι ότι δίνει την δυνατότητα αυτόνομης κατανάλωσης ενέργειας από Α/Γ (καθεστώς αυτόνομου αυτοπαραγωγού).

Είναι η μοναδική τεχνολογία η οποία για την χρήση ΑΠΕ εξαιρείται από την έκδοση της άδειας παραγωγής από την ΡΑΕ.

Η τεχνολογία είναι γερμανικής προέλευσης με διεθνή κατοχύρωση για όλη την Ευρώπη από την 16.10.2003 (Int. Patent Nr. WO 03/085143 A2).

Το αποτέλεσμα είναι άριστο, η μέθοδος μοναδική και εξαιρετική στην εφαρμογή της για την Ελληνική ιδιαιτερότητα, η κοινωνική ωφέλεια ανυπολόγιστα μεγάλη, όσο και η εξαιρετική ποικιλία των παράπλευρων εμπορικών εκμεταλλεύσεων, όπως εμφιαλωμένο νερό, φυσικό αλάτι η το ίζημα της εξάτμισης σε ειδικές συσκευασίες για spa, λόγω μη ύπαρξης χημικών, η χρήση του αποσταγμένου νερού, ελάχιστες ποσότητες σε φιαλίδια των 20 ml και 50 ml, που πωλούνται 10 ευρώ και 15 ευρώ αντίστοιχα το ένα, σαν cosmetics για τον άνδρα και τη γυναίκα κ.λ.π., που θα προσέφεραν ελκυστικά οικονομικά οφέλη στην κάθε τοπική κοινωνία και την κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με μεγάλη χαρά, περιμένουμε να μας ορίσετε μία προσωπική συνάντηση, που θεωρούμε απαραίτητη, ώστε να σας καταδείξουμε τα πάντα με περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς επίσης τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και τις εναλλακτικές του δράσεις, που μόνον επωφελείς θα είναι για όλους τους εμπλεκομένους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, λοιπούς φορείς και Αρχές.

 

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς.

Για την Εταιρεία

eurasco_logo_1

Στέλιος Πολυκράτης  , C.F.A.  

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

English Version

Introduction

This brief note is intended to inform you about the relevance and uniqueness of our Method of Desalinating seawater and conversion into exceptional and consistent qualitative drinking water with the possibility even bottling. We have exclusive rights for the specific method for Greece, but also the ability to install the corresponding units, operation, maintenance, management, and their financing. The proposed method could minimize the negative effects of water scarcity in the Greek islands and other coastal areas with similar problem, giving them excellent prospects for sustainable development.

The Opportunity

In recent years, the desalination of seawater developed and grew at a very fast pace. It appears that in the future will be one of the main sources of water supply. Today, it is estimated that around the world, operate numerous desalination plants, producing more than 50 million m3 / day drinking water.

In Greece, the selected alternatives, e.g. the construction of water reservoirs, but also the few desalination plants based on technology of reverse osmosis (RO), which installed at some islands, are both not adequate solutions to anticipate effectively the problem. In addition, RO desalination units have high operating costs (due to high maintenance costs, energy filters) and as result of this, not economically viable. Furthermore, an extremely negative impact on the quality of the produced water (hard, with high flocculating, non-potable) but also, questionable remains whether the residues resulting from the brine pumped back into the sea, is completely harmless to wider environment, because of the use of chemicals.

Also, the water transportation by tankers to Greek islands, for the last few decades, was and is the most popular way of providing water, but not the effective one due to the following negative points.

 • High financial impact on local Authorities due to high cost of water consumption at Greek islands (8 to 12,5 €/cubic meter)
 • The water quality (storage conditions in mid-transfer) is not always appropriate for drinking.
 • The difficulty or even impossible to meet the demand fluctuations with transportation
 • The weather conditions affect the approach of tankers to the islands’ ports.

The business units that are operating in sectors as, tourism, agriculture and stock raising, are asked to finance with own capital the cost of clean water. The provision of high quality drinking water through desalination method, is expected to reduce the above cost and free the used capital for their business development.

 

The Solution

Anticipating all the above mentioned issues, we propose an innovative, patented method of seawater desalination by evaporation, re- liquefaction and vapor recompression (MVC-VT), with full and immediate energy independence, via Renewable Energy Sources (RES). This method requires medium size investment, fitting to local peculiarities in the Greek territory.

The advantages of the proposed desalination method (MVC-VT) are:

 • Low cost production of water per m3
 • Minimum maintenance requirements
 • Non-use of chemicals
 • High quality water (<20 ppm TDS) and
 • Use 100% of the generated wind power or solar energy, to meet energy needs

The electricity generated from RES installation is absorbed 100% by the desalination plant, so the system operates at full capacity and if is required may be supplied by the Public Electricity Provider. The capacity of 150,000 m3/year, per installed desalination unit is adapted to specified needs, by adding additional modules.

 

Other benefits:

Energy    There is no bear in anyway problematic non-grid100% exploitation of wind and solar potentialEnergy standalone mode (not interconnected unit)
Financial    High ROI (very low production costs, payback years)Minimum maintenance. Remotely monitoring and configurationOver 20 years lifeNo license (special or other) is required
Environment    No use of chemicalsThere are no wastes. Enriched brine seawater is very small amount and because is far from the saturation point (> 7%) in brine do not affect the aquatic environment.Technology is environmentally friendly, with no greenhouse gas emissions or other wasteThe selected areas for unit installation is not under any kind of protection

 

 

The desalination plant produces qualitative water since simulates the natural process without the interference filters, chemicals etc. The seawater evaporates, re-concentrated and enriched with the necessary information, in accordance with the legal requirements for drinking water. Its quality remains constant regardless of the period of storage.

The quality of water produced expressed from the International Bibliography,in ppm TDS (total dissolved salts). The units of reverse osmosis (RO) water quality produce 500 ppm TDS, while the quality of the plants operated by evaporation and vapor recompression (MVC) varies at much better levels of about 10 ppm TDS.

The most desalination plants cover marginally the specifications of ex respective Low (Gov. 53/V/20-2-1986). The desalination units of reverse osmosis (RO) technology will be able to meet the requirements of the new directive, only their membranes (osmotic filters) will be replaced more regularly. This will have a direct consequence of the significant increase in operating costs.

Recently, the Representatives of the Ministry of Health, which is the responsible authority of ensuring the quality of drinking water, presented the principles and innovations of Directive 98/83 EC (namely the new Directive), as incorporated into Greek law by JMD Y2 / 2600/01 effective as of 25.12.03. More specifically, it was stated that the new directive aims to protect Human health within a legal framework based on the principles of subsidiary and preventive action. Within this framework, it is introduced thirteen new parameters, modifying into tightening the values of seven parameters and increases the set of parameters that will be monitored on a regular basis, while at lower frequencies, will be checked all the 48 parameters.

 

Short Description of Desalination Unit (MVC)

Serving the purpose of preheating, the seawater (1) streams in through two parallel arranged plate heat exchangers (2), in which the heat is transferred from the outcoming distillate and concentrate to the incoming seawater.

The pressure within the following degasifier (3) is almost reduced to the evaporation pressure level of the preheated seawater. The air dissolved in the seawater escapes and is removed by the vacuum pump. The degasified seawater is passed on into the combined evaporator condenser unit (4) which consists of a common bundle containing about 1,000 tubes.

A circulation pump and special nozzle arrangements ensure an equal water film on the inner surface of the tubes. The water evaporates here.

The resulting vapour – after having been compressed (5) – is led to the outer tube surface with rising temperature where it condenses. At the same time the released condensation heat and the higher temperature of the vapour can be used for the evaporation of an equivalent amount of seawater.

As the salt concentration of the seawater within the evaporator should not exceed the value of about 7%, concentrated seawater (7) is continuously led back into the sea through the heat exchanger and is replaced by fresh seawater.

The gained distillate (8) is collected in an intermediate storage tank, from where it is pumped to the customers.

Each kilowatt hour generated by the wind power plant is entirely used for the production of the distillate. The production of electric energy by the wind power plant equals the used energy of the desalination plant at any time.


 

We are expecting to arrange a meeting with you and your accosiates, where we may present more thoroughly the efficiency of the specific desalination method/technology as well as the strategic planning and alternatives of actions, aiming to meet the needs of all involved parties (stakeholders, individuals, legal entities of public law and private law, other bodies and authorities).

Best regards

With estimate for,

eurasco_logo_1

Stylianos Polykratis, C.F.A.  

CEO