Print Friendly, PDF & Email

OXYGENEO

σύστημα οικολογικής επεξεργασίας νερού
για πισίνες, κολυμβητήρια και δίκτυα
ύδρευσης ή άρδευσης

Γενική Περιγραφή

Ο τύπος OXYGENEO αποτελεί την τελευταία εξέλιξη των συστημάτων AQUACARE. Είναι το πιο οικονομικό και το πιο μικρό σε όγκο μοντέλο της σειράς, χωρίς να υστερεί καθόλου σε απόδοση από τους μεγαλύτερους τύπους. Καλύπτει άριστα τις ανάγκες ακόμη και μεγάλου όγκου πισινών ή δεξαμενών ύδρευσης, άρδευσης ή ανάκτησης νερού μετά από βιολογική επεξεργασίας λυμάτων.

Στην περίπτωση της πισίνας, οι δύο θάλαμοι του OXYGENEO εγκαθίστανται ως εξής: Ο θάλαμος χαλκού-αργύρου προσαρμόζεται πριν από το φίλτρο της πισίνας και ο θάλαμος τιτανίου μετά το φίλτρο. Σε περιπτώσεις πισινών με περισσότερα από ένα φίλτρα, απαιτούνται αντίστοιχα περισσότεροι θάλαμοι. Γενικά όμως ο αριθμός των απαιτούμενων θαλάμων προσδιαρίζεται από τα κυβικά της πισίνας και από το είδος της (ιδιωτική ή επαγγελματική) και το φορτίο της (πόσα άτομα την ημέρα κολυμπούν σε αυτήν, ρύπανση από το περιβάλλον, θερμοκρασία κτλ.).

Στην περίπτωση της δεξαμενής ύδρευσης ή άρδευσης ή ανάκτησης νερού από βιολογικό, οι δύο θάλαμοί του εγκαθίστανται σε σειρά επάνω σε μία διάταξη ανακυκλοφορίας που κατασκευάζουμε, ούτως ώστε το νερό της δεξαμενής, πριν φύγει για την κατανάλωση, να έχει εξέλθει από τον πυθμένα και με μία αντλία, του ενός ίππου συνήθως, να έχει διέλθει από τους δύο θαλάμους και να έχει επιστρέψει μέσα στη δεξαμενενή αρκετές φορές, ώστε να έχει γίνει επαρκής τροφοδότηση ιόντων χαλκού και αργύρου και επαρκής οξείδωση των οργανικών ενώσεων του νερού πριν οδηγηθεί στην κατανάλωση.

Ειδικότερα, στην περίπτωση ανάκτησης νερού μετά το βιολογικό καθαρισμό για πότισμα, είναι πολύ σημαντικά τα εξής δύο οφέλη:
1. μείωση των τιμών BOD και COD σε βαθμό που η χλωρίωση είναι πλέον περιττή
(δείτε σχετικά με την οξειδωτική δράση του οξυγόνου στο νερό το αναλώσιμο υλικό Oxone PS16)
2. τροφοδοσία των φυτών που θα αρδευτούν με το νερό αυτό, με ευεργετικά ιόντα χαλκού
(δείτε σχετικά με την ευεργετική επίδραση του χαλκού στα φυτά το αναλώσιμο υλικό Polydex)

Σε αντίθεση με τους άλλους τύπους συσκευών AQUACARE, που έχουν ένα ενιαίο θάλαμο για ιονισμό και υδρόλυση, ο τύπος OXYGENEO διαθέτει δύο διαφορετικούς θαλάμους: έναν για ιονισμό και μερική υδρόλυση (με ηλεκτρόδια χαλκού και αργύρου) και έναν αποκλειστικά για εντατική υδρόλυση-οξυγόνωση (με ηλεκτρόδια τιτανίου με ειδική επίστρωση ευγενών μετάλλων).

Οι θάλαμοι αυτοί είναι κυλινδρικοί και παρεμβάλονται στην ανακυκλοφορία του νερού. Κόβουμε, δηλαδή, την σωλήνα ανακυκλοφορίας (PVC συνήθως) και παρεμβάλλουμε τους δύο θαλάμους. Το νερό περνάει μέσα από αυτούς, έρχεται σε επαφή με τα ηλεκτρόδια και εμπλουτίζεται σε ιόντα και προϊόντα οξυγόνου.

Χλωρίωση άλατος

Στο δεύτερο θάλαμο, εκτός από την υδρόλυση-οξυγόνωση, γίνεται και αυτόματη παραγωγή ποσότητας χλωρίου, στην περίπτωση που η πισίνα έχει θαλασσινό νερό ή υφάλμυρο νερό γεώτρησης. Επίσης, στην περίπτωση που η πισίνα έχει γλυκό νερό, μπορεί αυτή η φυσική παραγωγή χλωρίου να γίνει προαιρετικά, με απλή προσθήκη αλατιού.

Και οι δύο θάλαμοι είναι ελαφρού τύπου, δηλαδή τα ηλεκτρόδιά τους αποτελούνται από σχετικά μικρή ποσότητα μετάλλου. Όμως, χάρη στον πρωτοποριακό σχεδιασμό και τη διάταξή τους (είναι ομόκεντρα κυλινδρικά) επιτυγχάνεται πλήρης και ταχεία επαφή τους με όλα τα μόρια του νερού που περνάει μέσα από το θάλαμο. Έτσι επιτυγχάνουμε το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο μεγαλύτερων μοντέλων AQUACARE.

Με άλλα λόγια, η μικρή μάζα μετάλλου των ηλεκτροδίων του τύπου OxyGeneo, όχι μόνο δεν είναι μειονέκτημα, όπως θα πίστευε κανείς, αλλά, αντίθετα, είναι σημαντικό πλεονέκτημα από οικονομικής απόψεως, επειδή τα ηλεκτρόδια αυτά έχουν πολύ μικρότερο κόστος. Ωστόσο, χρειάζεται να αντικαθίστανται σε μικρότερο χρόνο, από ό,τι τα ηλεκτρόδια των μεγάλων μοντέλων. Ο χρόνος αυτός συνήθως δεν είναι μικρότερος των 1-1,5 ετών περίπου. Σημειώστε ότι όλες οι συσκευές της σειράς AQUACARE δεν χρειάζονται απολύτως καμία άλλη συντήρηση, πέραν της αντικατάστασης των ηλεκτροδίων τους.

Οι θάλαμοι του OXYGENEO, όπως άλλωστε και οι θάλαμοι κάθε μοντέλου της σειράς AQUACARE, ρυθμίζονται, ως προς την ένταση και το χρόνο λειτουργίας, και ηλεκτροδοτούνται από έναν κεντρικό πίνακα (controller).

Ο αριθμός και ο τύπος των θαλάμων που χρειάζεται κάθε εφαρμογή εξαρτάται από το συνολικό όγκο του προς επεξεργασία νερού, καθώς και από το μικροβιακό φορτίο του. Για εφαρμογή σε πισίνες, ο αριθμός των θαλάμων φαίνεται στο σχετικό τιμοκατάλογο. Για άλλες εφαρμογές, ο αριθμός και τα σημεία τοποθέτησης των θαλάμων καθορίζονται μετά από μελέτη.

Εγκατάσταση OxyGeneo
με δύο θαλάμους χαλκού-αργύρου
και ένα θάλαμο τιτανίου

Συνοπτικές Οδηγίες

Αρχική ρύθμιση νερού

 • Σκληρότητα 250 – 350 ppm
 • Αλκαλικότητα 80 -150 ppm
 • pH 6,8

Ρυθμίσεις κατά την κανονική λειτουργία

 • Σκληρότητα 200 – 400 ppm
 • Αλκαλικότητα 80 – 150 ppm
 • pH 6,8 – 7,5
 • Ιόντα χαλκού 0,4 ppm
 • Χρόνος λειτουργίας: 4 – 12 ώρες ημερησίως (ανάλογα με το φορτίο, την εποχή και τις καιρικές συνθήκες)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η συσκευή Oxygeneo αποτελείται από τα εξής μέρη:

Πίνακας Ελέγχου

 • Πίνακας ΙΡ 22
 • Τάση εισόδου 220V AC/50Hz
 • Τάση εξόδου 12 V DC
 • Ένταση εξόδου 5 Α DC
 • Κατανάλωση 75 W
 • Αμπερόμετρο 5 Α DC
 • Ψηφιακός χρονοδιακόπτης λειτουργίας διάρκειας 100 ωρών
 • Διακόπτης ΟΝ / OFF
 • Λαμπάκι ένδειξης λειτουργίας
 • Διακόπτης ρύθμισης της έντασης
 • Λαμπάκια ένδειξης αυτοκαθαρισμού ηλεκτροδίων
 • Διακόπτης επιλογής λειτουργίας: Ιονισμού – Off – Οξυγόνωσης
 • Διαστάσεις πίνακα: 30cm x 26cm x 18cm

Θάλαμος Ιονισμού (και υδρόλυσης)

 • Διάφανοςθάλαμος Ø63
 • Μήκος 22cm
 • Τρία ομόκεντρα ηλεκτρόδια χαλκού με άργυρο (πατέντα AquaCare)

Θάλαμος Οξυγόνωσης (και χλωρίωσης άλατος)

 • Διάφανος θάλαμος Ø63
 • Μήκος 22cm
 • Δύο ηλεκτρόδια 2mm τιτανίου με ειδική επικάλυψη για μεγάλη παραγωγή οξυγόνου και στις 4 επιφάνειες
 • Δυνατότητα χρήσης σαν χλωριωτή άλατος

Test kit
25 χαρτιά για test Αλκαλικότητας – pH – ιόντων Cu

Σημείωση:
Κάθε συσκευή μας συνοδεύεται από πλήρες manual εγκατάστασης και λειτουργίας.